โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง

 

 
  

 


WORK TOPS SURFACE
 • Compact laminate Lab Grade
 • Trespa Toplab Plus
 • Stainless Steel
 • Polypropylene (PP)
 • Epoxy
 • Stoneware / Black Granite
 • Glass
 • Industrial Ceramic
DETAIL BASE COPBOARD,FRONT DOORS & DRAWER
 • Particle Board with Melamine
 • MDF Board with Melamine
 • Glass
 • Particle Board with High Pressure Laminate
 • Plywood with Laminate
 • PlastWood
 • Cold-rolled Steel Sheet with Epoxy Powder Coat
 • Stainless Steel
 • Compact Laminate
MATERIALS OF WORK SURFACE+BASIN
 • Ceramic
 • Epoxy
 • Polypropylene
 • Black Granite
 • Stainless Steel
 • Fiber Reinforced Plastic
Copyright © 2017, www.futurelabthailand.com
Future Design (Thailand) Co.Ltd.
TEL: (+66) 989842984
Email : futurelab30@gmail.com
 

โต๊ะปฏิบัติการกลาง, โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง, ตู้ดูดไอสารเคมี, เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ, แลปเฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ห้องวิทยาศาสตร์,รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง  ปรับปรุง รื้อย้าย เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ ทุกชนิด
เว็บสำเร็จรูป
×