ลูกค้าของเรา (ในประเทศและต่างประเทศ)
  • กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มการศึกษา
  • กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี
  • กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยา ความงามและสุขภาพ
  • กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  • กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมตรวจสอบคุณภาพสินค้า
  • กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมอาหารและเมล็ดพันธุ์
  • กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมก่อสร้างและเหล็ก
  • กลุ่มบริษัทหน่วยงานภาครัฐบาล
  • กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมอื่นๆ
       

       

      

     

     

       

    

       

       

Copyright © 2017, www.futurelabthailand.com
 

โต๊ะปฏิบัติการกลาง, โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง, ตู้ดูดไอสารเคมี, เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ, แลปเฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ห้องวิทยาศาสตร์,รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง  ปรับปรุง รื้อย้าย เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ ทุกชนิด
เว็บสำเร็จรูป
×